Pomorstvo

Pomorstvo, u užem smislu označava pomorske vještine, posebice upravljanje i manevriranje brodom te rukovanje brodskom opremom i teretom, dok u širem smislu označava skup djelatnosti, vještina i društvenih odnosa na moru ili povezanih s morem.

Primjenom novih tehnologija u područjima elektronike, računarstva i automatike doprinosi se razvoju kvalitete usluga u pomorstvu, povećanju učinkovitosti te ubrzavanju razmjene dobara i podataka.

Zahvaljujući znanjima iz elektronike, računarstva i automatskog upravljanja električnim sustavima, korisnicima u pomorstvu nudimo inovativna rješenja za upravljanje i nadzor brodskih uređaja.