Dodatak za kućište

1.​017.​080.​00

Dodatak omogućuje fleksibilno postavljanje kućišta releja. Koristeći sofisticirani sustav utikača, kućišta se lako učvršćuju na željeni položaj pomoću M6 vijaka.