Junior Power Timer Kontakt 1,5 – 2,5 mm²

107302

Kontakt Junior Power Timer iz MRS-a može se koristiti za poprečne presjeke kabela od 1,5 - 2,5 mm². Kontakt za Junior Power Timer osigurava visoku električnu i mehaničku sigurnost. Ovaj kontakt za nabijanje može se kupiti kod nas zajedno s našim paketom konektora (108888) ili zasebno za primjenu M2600 ECO CAN PLC kontrolera.

Kroz kontaktne jezgre kabela spajaju se jezičci, tako da su svi kabeli uvijek u ispravnom položaju. Tlakom se više ne može odvojiti spoj između jednog ili više vodiča i kontakta za krimpanje. Ako se krimpanje vrši pravilno, stvara se nepropusna veza. Struktura nastala deformacijom cijevi za savijanje i fino nasukanog voda je uglavnom zatvorena od kisika i time gotovo potpuno zaštićena od korozije u unutrašnjosti.