Kontrolni adapter bez releja

1.​031.​000.​00

Sa 12/24 V signalima, ulazi i izlazi se mogu koristiti na kontrolnom adapteru.

Postavite relej jednostavno i sigurno pomoću kontrolnog adaptera na DIN šinu.