Krim kontakt Mini Fit Junior Plus HCS AWG16

104899

Kroz kontaktne jezgre kabela spajaju se jezičci, tako da su svi kabeli uvijek u ispravnom položaju. Tlakom se više ne može odvojiti spoj između jednog ili više vodiča i kontakta za krimpanje. Ako se krimpanje vrši pravilno, stvara se nepropusna veza. Struktura nastala deformacijom cijevi za savijanje i fino nasukanog voda je uglavnom zatvorena od kisika i time gotovo potpuno zaštićena od korozije u unutrašnjosti.

Mini Fit Junior Plus HCS AWG16 kontakt osigurava visoku električnu i mehaničku sigurnost. Pogodan za uporabu s CAN I / O modulom, RS485 Gateway-om, RS232 Gateway-om i CAN I / O PLC LHS-om.