Krimp kontakt Female

108893

Osigurava visoku električnu i mehaničku sigurnost. Kontakt pripada paketu priključaka za zaslon osjetljiv na dodir.

Kroz kontaktne jezgre kabela spajaju se jezičci, tako da su svi kabeli uvijek u ispravnom položaju. Tlakom se više ne može odvojiti spoj između jednog ili više vodiča i kontakta za krimpanje. Ako se krimpanje vrši pravilno, stvara se nepropusna veza. Struktura nastala deformacijom cijevi za savijanje i fino nasukanog voda je uglavnom zatvorena od kisika i time gotovo potpuno zaštićena od korozije u unutrašnjosti.