Mikro Timer II Kontakt 0,5 – 1 mm²

107301

Kroz kontaktne jezgre kabela spajaju se jezičci, tako da su svi kabeli uvijek u ispravnom položaju. Tlakom se više ne može odvojiti spoj između jednog ili više vodiča i kontakta za krimpanje. Ako se krimpanje vrši pravilno, stvara se nepropusna veza. Struktura nastala deformacijom cijevi za savijanje i fino nasukanog voda je uglavnom zatvorena od kisika i time gotovo potpuno zaštićena od korozije u unutrašnjosti.

Konektor MTS-a Micro Timer II može se koristiti za poprečne presjeke kabela od 0,5 - 1 mm². Kontakt Micro Timer II osigurava visoku električnu i mehaničku sigurnost. Ovaj kontakt za nabiranje može se kupiti zajedno s paketom (108888) ili odvojeno za primjenu M2600 ECO CAN PLC kontrolera.