Tyco krimp kontakt Timer Junior 927771-3

104800

Kroz kontaktne jezgre kabela spajaju se jezičci, tako da su svi kabeli uvijek u ispravnom položaju. Tlakom se više ne može odvojiti spoj između jednog ili više vodiča i kontakta za krimpanje. Ako se krimpanje vrši pravilno, stvara se nepropusna veza. Struktura nastala deformacijom cijevi za savijanje i fino nasukanog voda je uglavnom zatvorena od kisika i time gotovo potpuno zaštićena od korozije u unutrašnjosti.

MRS kontakt za krimpanje Timer Junior jamči visoku električnu i mehaničku sigurnost. Pogodan za uporabu s 4-strukim kontrolorom motora i 6-strukim PROP CAN-om.