Preklopni releji Filter proizvoda

Kod preklopnog releja, trošilo je moguće uključiti koristeći prekidač. Ako se na klemu 15 primijeni pozitivni / negativni impuls, relej se sam prebaci i zaustavlja, a kod drugog impulsa se ponovno prebaci. Preklopni releji su dostupni u elektroničkoj i elektromehaničkoj izvedbi, dva radna napona i dvije dimenzije.Downloads Preklopni releji

Ovdje možete preuzeti Priručnik za korištenje Preklopni releji. Prije korištenja proizvoda molimo pažljivo proučite Priručnik.

Priručnik za korištenje Preklopni releji