Releji Filter proizvoda

Releji su elektromehanički prekidači i služe za uključivanje i isključivanje električnih krugova. Pružaju mogućnost kontrole kruga s visokim naponom i strujom. To omogućuje različite i efikasne primjene releja kao na primjer, zaštitni relej na strojevima i opremi omogućava trenutno isključivanje ako su neke od vrijednosti izvan granice. Osim toga, oni su vrlo prikladni za upravljanje krugovima s vremenskom odgodom.


Poluvodički releji (SSR) Filter proizvoda

Elektronički poluvodički releji su potpuna suprotnost klasičnim elektromehaničkim relejima. To su elektronički sklopovi napravljeni od poluvodičkih uređaja i drugih elektroničkih elemenata. Poluvodički releji nemaju pokretnih dijelova i stoga nisu podložni trošenju i kao takvi su alternativa klasičnim elektromehaničkim relejima.
Preklopni releji Filter proizvoda

Kod preklopnog releja, trošilo je moguće uključiti koristeći prekidač. Ako se na klemu 15 primijeni pozitivni / negativni impuls, relej se sam prebaci i zaustavlja, a kod drugog impulsa se ponovno prebaci. Preklopni releji su dostupni u elektroničkoj i elektromehaničkoj izvedbi, dva radna napona i dvije dimenzije.


Specijalni releji Filter proizvoda

Specijalni releji su svi releji koji nisu dio našeg standardnog programa. Kao primjer prikazani se neki posebni releji koji su opremljeni različitim dodatnim strujnim krugovima, primjerice s diodama za odvajanje ili zaštitnim diodama. Daljnji releji se razvijaju na zahtjev.


Monitori napona Filter proizvoda

Monitori napona su releji koji preklapaju priključena trošila pri prekoračenju ili padu ispod unaprijed definirane razine napona. Ovdje možete pronaći različite verzije monitora napona.


Frekvencijski monitori Filter proizvoda

Frekvencijski monitori su releji koji uključuju ili isključuju priključena trošila kada je vrijednost frekvencije iznad ili ispod predefiniranog frekvencijskog praga. Ovdje ćete pronaći različite verzije frekvencijskih monitora.


Bljeskalice Filter proizvoda

Bljeskalice su vrsta releja koje se mogu koristiti za usmjeravanja i upozoravanje prilikom opasnosti u raznim vrstama vozila. Ovdje možete pronaći različite verzije bljeskalica.